Iedere dag reis ik van Zetten naar Elst richting het gemeentehuis. Ik kom dan door de Linge, het prachtige landelijke gebied waar ik mag wonen, werken en recreëren. Het mooie agrarische landschap is kenmerkend voor onze gemeente. De afgelopen jaren zijn in Nederland verschillende meningen en belangen over dat landschap ontstaan. Dat is jammer, want als wethouder landelijk gebied geloof ik in samenwerking. Een samenwerking waarbij er een goede balans is tussen alle meningen en belangen.

Dat dit mogelijk is, ervaarde ik op 15 april in alle vroegte. Er stond een mooie excursie door weidevogelgebied de Meilanden gepland. Een gebied dat voornamelijk bestaat uit agrarische percelen. Deze worden tijdens het weidevogelseizoen geschikt gemaakt en gehouden voor de vele soorten weidevogels die in onze gemeente leven. Ook worden er nesten geteld en broedresultaten bijgehouden. Een mooi voorbeeld van een goede samenwerking. In dit geval tussen agrariërs, de Agrarische natuurvereniging Lingestreek en een groep van 35 vrijwilligers die de deelnemende agrariërs ondersteund. Een samenwerking waar de provincie Gelderland financieel aan bijdraagt.

Ook wij gaan in Overbetuwe aan de slag om te zorgen voor een toekomstbestendige agrarische sector. Zo blijven we ondersteunen in het agrarisch natuurbeheer. Bijvoorbeeld door het stimuleren van bloemrijke akkerranden. Dit is onder andere nodig voor het behoud en vergroten van de biodiversiteit. Wat mij betreft komen er nog veel meer van dit soort mooie initiatieven. Actief samenwerken aan een krachtig en mooi landelijk gebied.

Rik van den Dam